RiverBank

RiverBank is een kredietverstrekker gespecialiseerd in financiering van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Benelux en Duitsland. De beoogde omvang van de (achtergestelde) leningen ligt tussen EUR 750.000,= en EUR 3 miljoen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om co-investeringen te doen in leningen tot EUR 10 miljoen. De financieringsoplossingen van RiverBank zien vaak toe op ondernemingen die behoefte hebben aan groeikapitaal. www.riverbank.eu

Waarom doet River Bank mee aan BCDN2019
RiverBank is bij uitstek een nieuwe financier die zich richt op de financiering van groei van MKB bedrijven in Nederland. De regio Noord Nederland is voor ons een belangrijk segment waar wij graag onze naamsbekendheid vergroten om zodoende ook daar bedrijven te voorzien van groeikapitaal. In de specifieke niche waar RiverBank zich bevind zijn maar enkele spelers actief, dus vandaar dat wij niet mogen ontbreken bij BCDN.

Wat gaat River Bank op de beurs onder de aandacht brengen?
Met name nog onder de aandacht brengen van de naam en dienstverlening van RiverBank, we zijn een relatief nieuwe partij, die zich nog duidelijk op de kaart moet zetten en dat doen wij o.a. door te participeren op dit soort events.

River Bank doet mee aan het Financieel Café omdat…..
RiverBank graag actief deelneemt aan de discussie omtrent de vernieuwing van het financieringslandschap voor MKB bedrijven in Nederland, dus hoe krijgen MKB bedrijven meer toegang tot kapitaal en goede kennis omtrent financiering, want naast financier wil RiverBank ook graag een partij zijn die actief meedenkt bij het oplossen van een totale financieringsvraag.

Financieel Café – standnummer 3030

Gemunt
Next Post