Programma BCDN

De invulling van de Arena is nieuw dit jaar. Hier kun je terecht voor inspirerende keynotes. De Arena wordt, naast de opening, de FuckUp Nights en De Het! uitreiking, in de tussenliggende periodes omgebouwd naar vier kleinere ruimtes. Drie ronde tafel gesprekken en één Speakers Area.

Ga aan de ronde tafel met een gesprekleider en 10 ondernemers aan tafel om over een specifiek onderwerp te praten. Elke tafel heeft een eigen onderwerp. Bezoekers kunnen zich voorafgaand aan de beurs aanmelden via een online tool waarbij ook te zien is welke andere gesprekspartners aanschuiven. Na registratie ontvangen bezoekers een link om zich in te schrijven.

Bij de Speakers area kun je zo aanschuiven.

Dinsdag 19 maart

11.00 - 13.00
Opening BCDN
19.15 - 20.15
FuckUp Nights
Egon Diekstra

Woensdag 20 maart

16.30 - 18.00
De Het! uitreiking
19.00 - 20.00
Fryske Baanbattle
Hoe kom je als werkgever aan goed personeel? Anders kijken naar potentie op de bank

Dinsdag 19 maart

Ronde tafel 1

14.00 - 16.00
Brainfuel - brainstorm sessies
Friso Visser
16.00 - 16.45
De nieuwe financieringswereld
Credion- Valor Corporate Finance

Ronde tafel 2

14.00 - 14.45
VVD
15.00 - 15.45
Meer weten van ondernemen en fossylfrij Fryslân
Bouwe de Boer
16.00 - 16.45
Ondernemend Leiderschap
Peter Scherjon

Ronde tafel 3

16.00 - 16.45

Woensdag 20 maart

Ronde tafel 1

13.00 - 14.00
Brainfuel - brainstorm sessies
Friso Visser
14.00 - 14.45
De nieuwe financieringswereld
Credion- Valor Corporate Finance
15.00 - 15.45
Werkgeluk
Martha Buning

Ronde tafel 2

13.00 - 13.45
VVD
14.00 - 14.45
Freonen van fossylfrij Fryslan
Bouwe de Boer

Ronde tafel 3

14.00 - 14.45
Fryske Baan Battle
Xpressie

Dinsdag 19 maart

14.00 - 14.30
Leeuwarden studiestad - werken na je studie in Leeuwarden
Ellen Seerden
15.00 - 16.00
De Friesland - Het Nieuwe Gezonde Werken
Koos Telkamp
16.00 - 16.30
Fossielvrij ondernemen, noodzakelijk kwaad of zakelijke kans?
Bouwe de Boer en Focco van Dam
16.30 - 17.00
TNO - Beperk verzuimkosten door veilig en gezond werken
Ziagul Hosseini

Woensdag 20 maart

13.00 - 13.30
De nieuwe financieringswereld
Credion - Valor Corporate Finance
13.30 - 14.00
Marketing meetbaar
Pixl - Erwin Manten
14.00 - 14.30
Beperk verzuimkosten door veilig en gezond werken
TNO - Ziagul Hosseini
14.30 - 15.00
Duurzame inzetbaarheid en de KOBA-DI tool
De Friesland - Guido Welter (directeur NPDI)
15.00 - 15.30
Visual storytelling
Time Star Media
15.30 - 16.00
Fossielvrij ondernemen, noodzakelijk kwaad of zakelijke kans?
Bouwe de Boer en Focco van Dam