ICTRecht

  1. Wat is de belangrijkste reden om aan BCDN2019 mee te doen?

ICTRecht is een juridisch adviesbureau voor ICT-, internet en privacyrecht met een sterke focus op de noordelijke regio. Wij willen graag ons bestaande netwerk op de BCDN2019 ontmoeten en hopen tevens in contact te komen met nieuwe organisaties, die behoefte hebben aan deskundig, praktisch en concreet advies tegen een passend tarief op het gebied van ICT.

  1. Wat gaat ICTRecht op de beurs onder de aandacht brengen?

ICT, internet en telecommunicatie zijn technisch complexe gebieden waar de wet vaak achter de snel veranderende feiten aanloopt. Juridisch advies op dit gebied is dan ook geen eenvoudige zaak.

Vanuit Groningen adviseren wij private en publieke organisaties bij vragen op het gebied van privacy, ecommerce, escrow, blockchain, intellectueel eigendom, geschillen en mediation. Tijdens de BCDN2019 kunnen we de bezoekers vrijblijvend adviseren over deze onderwerpen. Hebben zij een geschil of dreigt er een conflict op onze expertisegebieden, dan kunnen zij onze adviseurs op de beurs aanspreken om te inventariseren wat de beste vervolgstappen zijn en hoe wij hen daar eventueel kunnen bijstaan. Tevens kunnen we organisaties helpen met de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming. Mochten bezoekers hier mee worstelen, dan kunnen zij hun vragen tijdens de beurs aan onze AVG-specialisten stellen. Ten slotte kunnen wij organisaties begeleiden op het gebied van continuïteit en escrow. Speciaal voor de beurs bieden we bij onze stand de mogelijkheid om kosteloos te checken of de websites van bezoekers voldoen aan alle juridische eisen.

  1. Waarom mag ICTRecht niet ontbreken op BCDN2019?

Onze ambitie is hèt juridisch adviesbureau van Noord-Nederland te zijn als het gaat om ICT, internet en recht. Als nichekantoor met veel ervaring op dit gebied mogen wij niet ontbreken op de BCDN2019 waar veel organisaties aanwezig zijn die digitaliseren, persoonsgegevens verwerken, software ontwikkelen en exploiteren, en verschillende ICT-contracten aangaan. Bijna elke organisatie heeft bijvoorbeeld een website, gebruikt software of verwerkt persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Wij adviseren deze organisaties graag op een deskundige en praktische manier. Wij zijn flexibel en creatief en, en bieden veel ruimte voor originaliteit en eigen initiatief.  Onze adviezen zijn begrijpelijk en geven blijk van technische kennis. Wij denken proactief mee met de klant. Onze mensen zijn dan ook juridisch en technisch thuis in onze niche. Wij komen graag met u in contact tijdens de BCDN2019. Heeft u vragen? Wij zien u graag bij onze stand!

ICTRecht Noord-Nederland B.V.
Helperpark 272-4
9723 ZA Groningen
050-2093499

TraSec
Next Post