Geluk werkt

Werkgeluk soft? Welnee.

Wat is er nu soft aan medewerkers die gezonder en socialer zijn, beter presteren en dus bijdragen aan betere bedrijfsresultaten? Dat is namelijk van toepassing op medewerkers die mentaal goed in hun vel zitten. Geen wonder dat steeds meer bedrijven werkgeluk hoog op de agenda zetten. Als je kijkt naar internationale cijfers over geluk dan scoort Nederland goed. Tegelijkertijd zijn de cijfers over depressie en burn out, zelfs al bij tieners, en over mensen die hun werk zinloos vinden, schrikbarend hoog. Werk aan de winkel dus.

Dat gegeven hebben Martha Buning en Annemieke Mintjes aangegrepen om met teams in het noorden van het land actief aan de slag te gaan met werkgeluk. Tijdens hun gezamenlijke jubileumfeest op vrijdag 9 november in het Theehuis in Grou lanceerden zij daarvoor de website gelukwerkt.frl, en zijn zij bezig met de ontwikkeling van een online ‘schatkist’ met informatie en trainingen.

Spreker tijdens deze feestelijke bijeenkomst was psycholoog Onno Hamburger, die als senior trainer en coach verbonden is aan Gelukkig Werken Nederland. Onno werd de afgelopen jaren vele malen geïnterviewd door kranten, tijdschriften, radio en televisie over het thema werkgeluk. Hij gelooft (en het is zijn ervaring) dat iedereen gelukkiger kan werken wanneer hij/zij de juiste inzichten en instrumenten in handen heeft.

Er wordt veel geschreven en gezegd over geluk. Soms krijg je de indruk dat iedereen altijd blij moet zijn en dat negatieve emoties er niet mogen zijn. Maar geluk en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook de negatieve. Ze kunnen zorgen voor een tijdelijke dip in je geluk. De meeste mensen blijken echter over veel meer veerkracht te bezitten dan ze vaak denken. Ze zijn uitstekend in staat om lichtpuntjes te vinden, ook na tegenslag of zelfs vervelende ervaringen. En ze kunnen heel goed hun eigen geluksgevoel beïnvloeden, zo blijkt uit onderzoek.

Waar kun je je dan het beste op richten? Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aantal factoren van grote invloed zijn op werkgeluk. Om te beginnen is dat een gemeenschap van mensen waarbinnen je erkend wordt, mensen voor elkaar zorgen en je wordt gewaardeerd. Een andere factor is een carrière waarbinnen je autonomie ervaart, je jouw kwaliteiten kunt inzetten en waar je kunt leren en jezelf ontwikkelen. En een derde is het hebben van een (hoger) doel ofwel een ‘purpose’. Zodat je van betekenis kunt zijn, je kunt identificeren met de missie van de organisatie en het idee hebt dat je op een positieve manier kunt bijdragen aan een betere wereld.

Uit ervaring weten Martha Buning en Annemieke Mintjes wat het met je doet als je in een omgeving werkt waar controle belangrijker is dan vertrouwen. Inmiddels zijn ze beiden al jarenlang zelfstandig ondernemer, en hebben zij als missie om actief met werkgeluk aan de slag te gaan met medewerkers in bedrijven. Meer informatie over werkgeluk en over de beide onderneemsters is te vinden op www.gelukwerkt.frl .

Voor meer informatie: Annemieke Mintjes, 06 55831468, Martha Buning, 06 23937229, of via mail: info@gelukwerkt.frl

 

De BOvV
Next Post