Geldvoorelkaar.nl

Wat is Geldvoorelkaar.nl?
Geldvoorelkaar.nl is het grootste en meest ervaren crowdfunding platform in Nederland. Via ons platform vinden MKB-ondernemers en vastgoedbeleggers financiering, zodat zij zich kunnen richten op de groei van hun bedrijf en onroerend goed portefeuille. Via Geldvoorelkaar.nl is inmiddels meer dan 158 miljoen euro gefinancierd. www.geldvoorelkaar.nl

Waarom doet Geldvoorelkaar.nl mee aan de BCDN2019?
Crowdfunding wordt steeds belangrijker in de financiering van het MKB. Waar de banken zich terugtrekken, bieden wij nieuwe mogelijkheden. Daarom mogen wij niet ontbreken op de BCDN2019; samen met ondernemers en Credion/Valor Corporate Finance werken wij aan passende financieringsoplossingen.

Wat gaat Geldvoorelkaar.nl op de beurs onder de aandacht brengen? Primeurs?
Op de BCDN’19 zullen wij onze nieuwste leenvorm introduceren: de Vastgoedlening, speciaal ontwikkeld voor de financiering van vastgoed voor eigen gebruik en beleggingspanden. Het financieren van vastgoed via de traditionele kanalen wordt steeds lastiger. Geldvoorelkaar.nl biedt een aantrekkelijk alternatief!

Geldvoorelkaar.nl doet mee aan het Financieel Café, omdat..
Bij het Financieel Café staat het uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Geldvoorelkaar.nl werkt daar graag aan mee. Met onze kennis over crowdfunding, kunnen we het financieringslandschap verbreden en ondernemers in samenwerking met adviseurs verder helpen

Financieel Café – standnummer 3030