Fryske BaanBattle

ECONOMIE STAGNEERT OMDAT VRAAG EN AANBOD ELKAAR NIET VINDEN  

ANDERS KIJKEN NAAR POTENTIE OP DE BANK

In een groeiende economie ontstaat er een grote, nog steeds groeiende, vraag bij bedrijven naar personeel. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Er zijn steeds minder geschikte kandidaten beschikbaar voor werk. De krapte is zo groot dat bedrijven productielijnen sluiten en zelfs dagen dicht gaan. Ondank dat we economisch gezien de wind mee hebben wordt de groei gestuit door gebrek aan goed personeel.

Er zijn genoeg geschikte mensen, ruim 1 miljoen zitten thuis op de bank, die ‘beschikbaar’ zijn voor werk. Alleen zijn ze nog niet in conditie (arbeidsfit) en zijn ze (ondanks hun motivatie) nog niet in staat hun skills/kwaliteiten goed te presenteren. Daarnaast zitten we vast in een oude werkwijze, waar het functieprofiel leidend is in plaats van de mens  en vinden we niet de medewerkers die bij ons passen.

Daarom start het initiatief, de Fryske BaanBattle, vanuit Stichting io Samenwerken aan Werk FRYSLÂN, om op een eigen wijze, samen met heel Fryslân, meer resultaat te boeken in de match tussen mens en werk!

In de Fryske BaanBattle, een campagne van de stichting io SAMENWERKEN AAN WERK FRYSLÂN, werken we samen aan het bouwen van een brug tussen mens en werk. Die samenwerking gaan we aan met bedrijven, bewonersorganisaties (+buren, vrienden, familie) en werkzoekenden. Samen gaan we aan de slag om de potentie van gemotiveerde werkzoekenden te verbinden aan werkzaamheden/behoeftes van de werkgevers. Wij verbinden mens en werk aan elkaar op basis van motivatie, persoonlijkheid en skills.

In de sprankelende campagne werken we ook nauw samen met de lokale en regionale mediapartners en lokale overheden én gaan we slagen in een andere opzet om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. We gaan bedrijven koppelen aan leuke medewerkers en laten werkzoekenden de mooie bedrijven ontdekken.

HOE WE DAT GAAN DOEN? DAT VERTELLEN WE U GRAAG OP WOENSDAG 20 MAART TUSSEN 19 EN 20 UUR!