Energiecampus Leeuwarden

 

Wat is voor Energiecampus Leeuwarden de belangrijkste reden om aan BCDN2019 mee te doen?
We zien de BCDN2019 als een uitgelezen kans om te netwerken, verbinden en ontmoeten. Ons initiatief Energiecampus Leeuwarden is gevestigd in dezelfde stad, wat voor ons de keuze voor deze beurs een no brainer maakte. De samenwerking met de gemeente Leeuwarden op het plein ‘perspectief van Fryslân’ heeft hier ook zeker aan bij gedragen.

Wat gaat Energiecampus Leeuwarden op de beurs onder de aandacht brengen? Zitten daar primeurs bij?
We brengen de Energiecampus Leeuwarden onder de aandacht, omdat dit straks dé duurzame campus van de Friese hoofdstad wordt. Niet alleen spreken over duurzaamheid, maar vooral doen! Dat is waar dit private initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman voor staat. Samenwerken aan het concretiseren van de energietransitie met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Samen dromen, denken, durven én doen! Omdat we ruimte hebben voor vrienden, voor co-creatie, staan we op de BCDN. We bieden kavels voor bedrijvigheid en horeca, experimentenlocaties voor kennisinstellingen en startups en verhuurmogelijkheden (werken/bijeenkomsten/vergaderen) in het Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Deze vrienden hopen we te ontmoeten op het netwerkevenement BCDN. We laten de mogelijkheden zien door middel van Augmented Reality, wat ervoor zorgt dat je de Energiecampus echt kunt beleven.

Waarom mag uw Energiecampus Leeuwarden niet ontbreken op BCDN2019?
Energiecampus Leeuwarden staat op het plein ‘perspectief van Fryslân’ van de gemeente Leeuwarden. Hier staan bedrijven uit Friesland die bezig zijn met innovatie, circulaire economie, talent en export en die een inspirerend perspectief geven op ondernemend Fryslân. Als toekomstige plek voor duurzame bedrijvigheid barsten wij van innovativiteit en circulariteit en mogen wij op dit plein natuurlijk niet ontbreken.