De Nieuwe Traditie

 

De Nieuwe Traditie is er speciaal voor bedrijfsfamilies die van generatie op generatie succesvol willen zijn.

In onze naam zit een paradox besloten: het dilemma van vernieuwing en traditie. Dat is precies waar bedrijfsfamilies mee te maken krijgen: jong en oud komen samen, vasthouden en loslaten tegelijk, rolverwarring, en patronen binnen de familie en bedrijf botsen. Wij maken bedrijfsfamilies hiervan bewust, tonen begrip en kweken moed om met deze dilemma’s om te gaan.

Zodra er sprake is van opvolging van eigendom, zeggenschap en leiderschap, kan er een onbalans ontstaan in de belangen en behoeften van alle betrokkenen.

Onze aanpak voor familieopvolging is interdisciplinair, zorgt voor inhoud en structuur in het proces, houdt rekening met de belangen en behoefte van alle betrokkenen en leert hen op tijd dilemma’s te herkennen en daarmee om te gaan.

De nieuwe generatie is dan instaat om dat gene vast te pakken wat nog niet van hen is en de huidige generatie heeft het vertrouwen om hun plaats vrij te geven zonder het contact te verliezen.

www.denieuwetraditie.nl