De BOvV

De BOvV is een onafhankelijke beroepsvereniging, opgericht in 2012, die het voor iedereen in Nederland mogelijk wil maken om meer uit het leven te halen door kwalitatieve vitaliteitsprofessionals bekend en beschikbaar te maken. Vitaliteitsprofessionals die de Nederlander vitaler maken met leefstijl- en lifecoachinterventies naar het beste wetenschappelijke bewijs.

Onze aangesloten professionals zijn vertegenwoordigd door heel Nederland en we hebben ook een aantal leden in België vertegenwoordigd. Het werkgebied van de verschillende professionals gaat van het werken vanuit een eigen praktijk of studio voor particulieren tot aan volledige bedrijfsprogramma’s waar vitaliteit ook naar een strategisch niveau getrokken wordt en zo bedrijfsbreed kan worden uitgerold.

De BOvV gelooft in het beroep van de BOvV vitaliteitsprofessional. Door mensen te leren hoe ze vitaler worden, kunnen ze meer uit het leven én zichzelf halen! Dit is het specialisme van de vitaliteitsprofessionals die bij ons aangesloten zijn. We geloven dat de BOvV vitaliteitsprofessional dé specialist is als het gaat om het aanleren van vitale vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om met hoop, vertrouwen, kracht en energie in het leven te staan.

Onze visie
Wij zien vitaliteit als de fysieke, mentale en emotionele vrijheid hebben om meer uit jezelf en uit het leven te halen. Vitaliteit is voor ons losgekoppeld van leeftijd en gezondheid.

Vitaal door het leven gaan is niet vanzelfsprekend. We leven in een snelveranderende wereld waarin onze vitaliteit continu uitgedaagd wordt en onder druk staat. Veel mensen kampen met stress en klachten rondom hun mentale, fysieke en/of emotionele welzijn. Dit belemmert de vitaliteit. Mensen zitten eerder in een overleefstand dan dat ze echt aan het leven zijn. Wanneer je in een overleefstand zit, is het lastig om veranderingen door te voeren. Veranderingen die wellicht nodig zijn voor een betere leefstijl. Wij helpen mensen om eerst uit die overleefstand te komen en werken van daaruit verder.

Het is altijd een integrale aanpak van waaruit de BOvV professional werkt. We starten met verkennen, wat wil je nu echt bereiken. Vervolgens gaan we aan de slag met veranderen, wat motiveert iemand om in actie te komen. En als laatste helpen we met volhouden.

Onze missie
De BOvV wil het voor iedereen in Nederland mogelijk maken om meer uit het leven te halen door kwalitatieve vitaliteitsprofessionals bekend en beschikbaar te maken. Dat is wat ons drijft.

De begeleiding naar meer vitaliteit zien wij als een specialisme door de unieke integrale combinatie van leefstijl- én lifecoachinterventies, die concreet invulling geeft aan een sociopsychobiologisch model. Hierdoor wordt er rekening gehouden met het feit dat je de persoon niet los kunt zien van zijn of haar omgeving.

We dromen van een Nederland waarin de consument, de zorgprofessional, de zorgverwijzer en het bedrijfsleven de weg naar de BOvV vitaliteitsprofessionals weet te vinden.

Als beroepsorganisatie hebben we een drietal doelen waar we ons hard voor maken, te weten:

  • Promotie en ontwikkeling van de beroepsgroep ‘vitaliteitsprofessional’
  • Belangenbehartiging van onze vitaliteitsprofessionals
  • Kwaliteitsbewaking en beroepsethiek van de beroepsuitoefening

Als bevlogen en betrokken vereniging stáán we voor kwaliteit en gáán we voor verbinding en samenwerking:

Staan voor kwaliteit 
We stellen als belangrijke voorwaarde dat onze professionals handelen naar het beste wetenschappelijke bewijs en altijd verantwoording af kunnen leggen over hetgeen ze doen. Bevlogen als we zijn, doen we op deze kwalitatieve norm geen concessies.

Samen gaan voor vitaliteit
We hechten grote waarde aan het werken vanuit verbinding. Samen bereik je meer dan alleen. Onze betrokken professionals delen eenzelfde hart voor het vak, waarin het belang van de cliënt altijd voorop staat. We zoeken graag de samenwerking op met professionals in de zorgketen of het bedrijfsleven, die de mens centraal stellen.