Cyber Security Partners®

Standnummer 4117 – ontmoet mij in de kooi – ben ik daar veilig?

Cyber Security Partners® is een leveranciersonafhankelijke cybersecurity solution provider welke betrokken is bij cybersecurity trajecten voor de operationele technologie (OT).

Wij helpen bedrijven zich te weren tegen cyberdreigingen die voorkomen binnen de industriële- en de kantoorautomatisering, digitale controlesystemen en applicaties.

Enkele vragen?
• Weet u precies welke gegevens u van personen bewaart in uw bedrijf?
• Heeft u met uw afnemers en leveranciers afgesproken wat u precies met hun gegevens doet?
• En duidelijk uitgelegd hoe zij gegevens kunnen inzien of laten verwijderen?
• Heeft u goed gedocumenteerd hoe u de gegevens beveiligt?
• Werken uw machines veilig?
• Heeft u controle over uw productie?

Het lijken slechts een paar simpele vragen. Maar moet u op één vraag ontkennend antwoorden dan loopt u al een risico op een wetsovertreding met mogelijk een (hoge) boete. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet voor heel Europa, waaraan u vanaf 25 mei 2018 moet voldoen. Maar niet alleen een hoge boete, ook uw productie loopt gevaar en het kan hoge kosten met zich meebrengen om dit te herstellen.

Onze motivatie : joined forces . maximum security

Vertrouwen scheppen in een veilige digitale wereld
Mensen en organisaties moeten erop kunnen vertrouwen, dat hun digitale technologieën veilig en betrouwbaar zijn; anders zullen ze de digitale transformatie niet omarmen. Digitalisering en cybersecurity moeten zich hand in hand verder ontwikkelen- joined forces . maximum security

IEC 62443 Normering en ISO 27000 Series

Cyber Security Partners® werkt vaak volgens de internationale de facto norm voor IACS-cybersecurity, de IEC 62443, maar gebruikt ook regelmatig andere normenkaders zoals bijvoorbeeld de ISO 27000 series, dan wel afgeleiden daarvan, voor assessments en beleidsontwikkeling.

Cyber Security Partners® info@cybersecuritypartners.nl