Category

BCDN Verhalen

Vijf generaties Amsterdam in Friesland

By | BCDN Verhalen

Siep Amsterdam, eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf Siep Amsterdam Transport BV uit Hindeloopen, is alweer de vijfde generatie van een van de oudste transportbedrijven van Friesland. Bij hoge uitzondering is hij, vanwege de keuring van zijn eigen vrachtwagen, doordeweeks thuis en hebben we op een woensdagavond in mei een afspraak voor een interview. We zitten in de open keuken aan de mooie robuuste keukentafel, en onder het genot van een paar bakken koffie vertelt hij vol passie over de geschiedenis van het familiebedrijf om vervolgens enthousiast te vertellen hoe alles nu onder zijn leiding reilt en zeilt.

De geschiedenis
Pieter Amsterdam werd in 1858 geboren in Hindeloopen en begon zijn carrière in de transportsector door op zijn tweeëntwintigste als schippersknecht te gaan werken bij Pieter Hobma, een beurtschipper die een lijn onderhield tussen Hindeloopen en Sneek. Als Hobma failliet gaat, besluit Pieter in 1884 voor zichzelf te beginnen. Zijn bedrijfsmiddelen bestaan uit een kleine tjotter, een handkar en een kruiwagen. Een tjotter is een klein Fries zeilscheepje met een maximale lengte van bijna vijfenhalve meter en een breedte van rond de tweeënhalve meter. Samen met Fa. Sjoerd Meinesz uit Nijega, het huidige Elahuizen, zet hij de beurtdienst tussen Hindeloopen en Sneek voort. Als er in 1898 een zuivelfabriek in Nijega komt, investeert Fa. Meinesz in een stoomboot om zo sneller vanuit Nijega in Sneek en Leeuwarden te kunnen komen. Hiermee stopt de samenwerking. In datzelfde jaar doet Pieters zoon Wiggert op twaalfjarige leeftijd zijn intrede in het bedrijf. In 1902 gaan vader en zoon een samenwerking aan met ene Koops uit Koudum, om na vijf jaar de beurtdienst geheel over te nemen.

Inmiddels beschikt het bedrijf over een groter schip met een lengte van bijna elf meter en een breedte van ruim drie meter. Ze varen twee keer per week tussen Hindeloopen en Sneek. In 1923 wordt het houten schip vervangen door een ijzeren exemplaar met een lengte van bijna veertien meter en een breedte van ruim drieënhalve meter. In 1925 stopt Piet ermee en zet de inmiddels negenendertig jarige Wiggert het bedrijf alleen voort met personeel. Vier jaar later komt zijn veertienjarige zoon Sijbrand, Siep genoemd, de gelederen versterken.

In 1930 wordt er, vanwege de concurrentie en de zwaarte van het werk, een motorboot aangeschaft. Daarmee is het bedrijf een van de laatsten uit de regio die van zeil op motor overstappen. In 1945 komt Frederik, de jongere broer van Siep, in het bedrijf om de beurtdienst voort te zetten en neemt Siep samen met een compagnon het (weg-)transportbedrijf van ene Zoethout over. In 1950 wordt er definitief gestopt met de beurtvaart over water en zet Frederik zich ook in voor het transportbedrijf. In 1953 nemen de broers ook de brandstoffenhandel over van Fa. Zoethout. Als de compagnon van Siep in 1954 stopt, gaat het bedrijf vanaf dat moment verder onder de naam Gebr. Amsterdam. Tot nu toe was het bedrijf puur regionaal actief op het gebied van de beurtvaart, veevervoer naar de weekmarkten van Sneek en Leeuwarden en verhuizingen. Met de overname van de handel in brandstoffen breidt het bedrijf uit naar nationaal en internationaal wegtransport.

In 1965 doen de vier zonen van Siep hun intrede in het bedrijf: Anne, Piet, Klaas en Frederik. Er wordt een nieuwe markt aangeboord door steenkool vanuit de Limburgse mijnen en Duitsland aan te voeren, wat opgeslagen wordt in een grote loods in Hindeloopen van waaruit het weer regionaal verspreid wordt. Het bedrijf breidt zich hierdoor snel uit en houdt zich ook bezig met bulktransport. Dit is een vorm van transport waarbij onverpakte goederen worden vervoerd. In deze periode worden de regionale activiteiten steeds minder belangrijk en overvleugeld door de nationale en internationale transportactiviteiten. Anne en Frederik nemen het bedrijf over. Onder hun leiding vindt er geleidelijk aan een overgang plaats van puur bulktransport naar palletvervoer. Eind jaren ’80 stopt het bedrijf met het veevervoer en de aanvoer van goederen voor de plaatselijke supermarkten en warme bakkers en heeft het in die zin geen directe binding meer met Hindeloopen en de regio; temeer omdat het bedrijf ook al gestopt was met de aanvoer van steenkool en het overig bulktransport.

Noorwegen en Zweden
In januari 1989 stapt Frederik eruit en komt de huidige eigenaar Siep, zoon van Anne Amsterdam, als twintigjarige jongen in het bedrijf. Vanaf zijn intrede is hij direct internationaal gaan rijden. Tot 1991 vervoert hijzelf voornamelijk schroot. Hij runt het bedrijf tot 2009 samen met zijn vader. In dat jaar treedt Anne uit en zet Siep het bedrijf alleen voort.

Het bedrijf heeft echt van alles vervoerd; en nóg. Siep: “We hebben bijvoorbeeld zo’n veertig jaar lang ook nationaal bieten vervoerd. Dat was vast werk voor twee à drie maanden in het jaar. We hadden een vrachtwagen die alleen daarvoor gebruikt werd. De overige negen, tien maanden stond die stil in de garage. Maar die tijd is voorbij en komt ook niet meer terug. Er wordt tegenwoordig met zulke scherpe tarieven gewerkt; daar kun je eigenlijk niet meer voor rijden. Maar van mijn vader weet ik dat het vroeger heel goed werk was. Als je een slechter jaar had, kon je het met de bietencampagnes nog goedmaken.”

Siep Amsterdam Transport BV heeft vijf vrachtwagens op de weg en rijdt nu voornamelijk op Noorwegen en Zweden, maar ook naar Finland en Lapland. “Uiteraard rijden we op aanvraag ook naar andere landen. Begin april zijn we nog naar Italië geweest.” , aldus Siep: “En zoals het nu lijkt, moet ik in september voor mijn buurman naar Mallorca met een grote scheepskiel voor zijn boot. De oude neem ik dan weer mee terug naar Nederland.” Naast vier vaste chauffeurs rijdt Siep zelf ook constant. Hij is, naar eigen zeggen, geen man om op kantoor te zitten en vindt het veel te mooi om onderweg te zijn. Zijn vrouw Renske doet de administratie en de planning wordt extern geregeld door Chris Schaap van Schaap Logistiek in Breda.

“Afspraak is afspraak!”
Op koel- en veetransport na vervoert het bedrijf alles wat maar voor handen komt; en dan voornamelijk in groupage transport met gemiddeld tien tot vijftien leveradressen. Door het samenvoegen van kleine partijen tot één grote lading, krijgen kleinere ondernemingen ook de kans om hun producten te laten vervoeren. Siep voegt daaraan toe dat het vooral ook een prijstechnisch verhaal is: “De complete vrachten doen de Oostblokkers wel! Daar kunnen wij qua prijs niet meer tegenop rijden. Ik zou het wel kunnen doen, maar dan moet ik Poolse en Roemeense chauffeurs in dienst nemen. Met Nederlandse chauffeurs kan het echt niet meer.”

Het is duidelijk dat zijn chauffeurs alle vier Nederlanders zijn. Als ik hem vraag waarom het met groupage transport dan wel uit kan, legt hij me uit dat je met kleinere partijen een hoger bedrag kan vragen per stukprijs. Daardoor levert de totale vracht meer op dan wanneer het een complete lading van één opdrachtgever betreft. Het bedrijf heeft sinds haar bestaan zo’n uitgebreid netwerk opgebouwd, dat het geen enkel probleem is om van alles en nog wat te vervoeren en de vrachtwagens te vullen met meerdere kleine partijen. Ook voor thermotransport kan men bij het bedrijf terecht. Als er bijvoorbeeld ’s winters verfproducten vanuit Scandinavië vervoerd moeten worden, gebeurt dat in een trailer die van binnen warm gehouden wordt zodat de boel niet bevriest.

Dat Siep Amsterdam Transport BV voornamelijk op Noorwegen en Zweden rijdt, komt eigenlijk door Sieps persoonlijke voorkeur. Toen hij als jongeman zijn intrede deed in het bedrijf en de eerste twee jaar zelf voornamelijk schroot reed, werd er al naar beide landen gereden. Na twee jaar was Siep het schrootvervoer zat en wilde hij ook op Scandinavië rijden. Dat beviel hem zo goed, dat het in de loop der jaren als vanzelfsprekend uitgebreid is. Siep: “Wat mij aantrekt is de rust in die landen en het feit dat er, buiten de hoofdsteden om, nergens files zijn. Verder zijn Noren en Zweden makkelijk in omgang en eerlijk. Afspraak is afspraak! En als het tijd wordt om te gaan slapen, kun je daar overal langs de weg je vrachtwagen kwijt. Door continu die kant op te rijden, heb ik daar in de loop der jaren talloze contacten weten op te bouwen en krijg ik nu ook diverse opdrachten vanuit mond tot mond reclame.”

Een goede beslissing
Het bedrijf vervoert momenteel veel Volvo’s vanuit Scandinavië naar Nederland, zogenaamde youngtimers van zo’n vijftien jaar oud. Volgens Siep is dat nu echt een rage. Hij beschikt over twee auto’s met oprijplaten. Het zijn geen speciale autotransport trailers, maar ‘gewone’ vrachtwagens die in de breedte verlengd kunnen worden tot drie meter. Dat is de maximale breedte waarbij een transportbedrijf nog niet volgens de regels van speciaal transport, ook wel exceptioneel transport genaamd, hoeft te rijden. Voor de beeldvorming: een gewone trailer is tweeënhalve meter breed. Er zijn weken dat ze die kant op gaan met groupage transport en dan met twaalf tot veertien auto’s deze kant op rijden. Ook vrachtwagens, boten, tractoren en kranen worden door Siep en zijn mannen deze kant op gereden. De halve meter extra breedte is precies genoeg om dit soort objecten te kunnen vervoeren. Het bedrijf beschikt niet over een opslagloods, om de simpele reden dat alles in Scandinavië en Nederland afgeleverd wordt bij de klanten. De opdrachten zijn divers; zo worden er voor een bergingsbedrijf ook gestrande auto’s van Nederlanders en Duitsers retour meegenomen.

Met de aanschaf van de twee trailers die tot drie meter verbreed kunnen worden, heeft Siep een goede beslissing gemaakt. Er zijn niet zoveel van dat soort trailers op de weg, omdat ze in aanschaf nogal prijzig zijn, namelijk zo’n honderdduizend euro. Door er toch twee aan te schaffen, heeft Siep het nu voor elkaar dat men hem wel weet te vinden als er grote objecten vervoerd moeten worden, waarbij hij dus weinig last heeft van concurrentie.

Voorlopig is Siep nog lang niet van plan om te stoppen met Siep Amsterdam Transport BV!

Tekst: Leo Singor

Siep Amsterdam Transport BV:  http://www.siepamsterdamtransport.nl/

Van schuldhulpverlening naar totale financiële zorg op maat

By | BCDN Verhalen

Jelle van der Plaats is, na een studie schuldhulpverlening, in 2011 gestart met Fizom Noord waarmee hij diensten verleent op het gebied van budgetbeheer, budget coaching, schuldhulpverlening, bewindvoering en mentorschap. Een schuldhulpverleningstraject bestaat onder andere uit het verlenen van een bemiddelingsvoorstel, zodat alle schuldeisers een gelijkelijk voorstel krijgen. Daarnaast kan er, indien nodig, bij de rechtbank een verzoek ingediend worden voor de WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Over het algemeen gaat dit via de gemeente of de GKB.

Veel mensen met financiële zorgen krijgen niet de juiste dienstverlening
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, doet Fizom Noord dat allemaal in eigen beheer en verzorgt het gehele proces zelf. Als iemand met schulden zich tot Van der Plaats en zijn medewerkers wendt, wordt die dus niet aangemeld bij de gemeente of de GKB. Dit is ontstaan vanuit de overtuiging dat veel mensen met financiële zorgen niet de juiste dienstverlening krijgen. Ze moeten lang wachten of ze krijgen hulp die niet past bij hun eigen, vaak specifieke problemen. Soms worden ze zelfs helemaal niet geholpen! Het gevolg daarvan is dat er vaak nog meer schulden ontstaan of dat de bestaande schulden oplopen, waardoor de situatie alleen maar uitzichtlozer wordt. Van der Plaats benadrukt hierbij dat zijn dienstverlening de cliënt niet meer kost dan wanneer het traject via de gemeente of de GKB zou lopen.

Hij gaat er dieper op in: “Een gemeente is verantwoordelijk voor haar inwoners, wat inhoudt dat zij moet zoeken naar een oplossing op het moment dat iemand problematische schulden heeft. Vaak wordt iemand dan eerst onder bewind geplaatst om ervoor te zorgen dat het financiële plaatje weer op orde komt. Meestal wordt daarna pas de schuldhulpverlening aangevraagd. Nadat de bewindvoerder ervoor gezorgd heeft dat iemand klaar is voor die hulpverlening wordt dat gemeld aan de gemeente, die op haar beurt ervoor moet zorgen dat er een traject komt waarin iemand weer uit de schulden geraakt. Of er wordt in overleg met de schuldeisers een voorstel gedaan, of er wordt een aanvraag ingediend voor de WSNP. Bij ons werkt het zo dat wij na het voortraject, waarin wij de cliënt stabiliseren via bewindvoering, niet naar de gemeente gaan voor de schuldhulpverlening, maar zelf die hulpverlening opstarten. Het grote voordeel voor de cliënt is, dat het ‘in eigen huis’ gebeurt waardoor het veel sneller gaat. Hierdoor kunnen we veel eerder ingrijpen als het mis dreigt te gaan.”

Hij voegt eraan toe dat Fizom Noord hier uniek in is en dat geen enkele andere bewindvoerder dit doet, omdat bewindvoerders niet betaald worden voor schuldhulpverlening. Het is een extra service waardoor het bedrijf een totaalpakket kan aanbieden in deze problematiek.

Op mijn vraag of hij ook curator is, antwoordt Van der Plaats ontkennend en legt hij uit dat je bij schulden te maken hebt met bewindvoerders, mentoren of curators. Bewindvoering wordt uitgesproken door de kantonrechter waarna iemands vermogen onder bewind gesteld wordt. Van der Plaats: “Wat belangrijk is om te weten, is het feit dat niet de persoon onder bewind gesteld wordt, maar zijn of haar vermogen. Daardoor kan iemand niet meer bij het eigen geld komen en niet zelf meer de vermogensrechtelijke zaken regelen. Maar bij bewindvoering en mentorschap blijft de persoon wel wilsbekwaam en handelingsbevoegd. Als iemand echter een curator toegewezen krijgt, is hij of zij niet meer handelingsbevoegd en soms zelfs niet meer wilsbekwaam.”

Een soort beschermende paraplu
Een schuldhulpverleningstraject bestaat wettelijk uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel heet MSNP, wat staat voor Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen, en het tweede onderdeel is de WSNP. Van der Plaats: “Via de MSNP wordt er een voorstel gedaan richting de schuldeisers. Dit is gebaseerd op een berekening (VTLB) die de Werkgroep Recofa van de overheid heeft bedacht. De schuldeisers reageren daar dan op, waarbij de één er bijvoorbeeld mee akkoord gaat dat hij in drie jaar vijf procent van het bedrag terugkrijgt terwijl de ander dat te weinig vindt. Als ze allemaal gereageerd hebben, maken wij de balans op. Als iedereen positief is, hebben we een zogenaamd geslaagd minnelijk traject en blijft het bij ons. Onze Afdeling Schuldhulpverlening gaat dan drie jaar lang sparen en elk jaar wordt er een uitbetaling aan de schuldeisers gedaan. Na drie jaar sturen we alle schuldeisers een brief waarin staat dat de cliënt volgens de gesloten overeenkomst nu schuldvrij is. Maar als er sprake is van schuldeisers die niet akkoord gaan met het minnelijke traject, gaan we eerst kijken hoeveel dat er zijn. Want als het er maar een paar zijn voor een relatief laag bedrag, proberen we ze alsnog akkoord te laten gaan en kunnen we dat, indien nodig, ook via de rechtbank proberen. Maar als die paar schuldeisers een groot bedrag vertegenwoordigen of als meer schuldeisers niet akkoord gaan, is het minnelijke traject niet geslaagd en maken wij een Verzoek WSNP klaar waarbij we de rechter verzoeken om de cliënt toe te laten tot de Wettelijke Schuldsanering. In dat verzoek is ook het minnelijke traject verwerkt waardoor de rechter kan zien wat we al gedaan hebben om tot een oplossing te komen, zoals de berekeningen die we gemaakt hebben, de voorstellen die we gedaan hebben en de afwijzingen die we daarop gekregen hebben. Als de rechter dan akkoord gaat met het minnelijke traject zoals dat heeft plaatsgevonden, komt er een rechtszitting waarbij hij nog wat dieper op de zaken ingaat om over het algemeen vervolgens de WSNP toe te wijzen. Dan wordt er naast ons een WSNP Bewindvoerder aangesteld die niets voor de cliënt doet, maar uitsluitend een controlerende functie heeft. Als je bijvoorbeeld werkloos in de WSNP zit, ben je verplicht om je best te doen voor een zesendertigurige werkweek en moet je per maand minimaal vier keer solliciteren. Daarnaast moeten al je financiële gegevens gedurende de drie jaar inzichtelijk zijn voor de rechtbank. Doet de cliënt niet voldoende zijn best, dan kan de rechter beslissen om hem of haar uit de WSNP te zetten. Vanuit Fizom Noord bemiddelen wij tussen onze cliënten en de WSNP Bewindvoerders en regelen we alle zaken. We zijn een soort beschermende paraplu waardoor onze cliënten een grotere kans hebben de WSNP met goed gevolg te doorlopen. Ze ontvangen dan een zogenaamde ‘schone lei’ verklaring.

Schuld is iets van alle tijden
Volgens Van der Plaats is schuld iets van alle tijden, waarbij hij opmerkt dat mensen wel meer gaan uitgeven op het moment dat het economisch beter gaat. Zo ziet hij momenteel een toename van twintigers en dertigers met schulden. Naar zijn zeggen vindt deze leeftijdsgroep het lastig om een correcte financiële huishouding te voeren. Hij hoort van cliënten uit deze generatie ook letterlijk dat ze dat thuis nooit meegekregen hebben. “De banken geven ook weer makkelijker geld uit, waardoor het risico toeneemt dat het mis kan gaan”, aldus Van der Plaats: “en helaas worden mensen vaak niet in een eerder stadium bereikt waardoor de problematiek vaak al te groot is wanneer ze zelf aan de bel trekken.”

Hij ziet sommige schulden ontstaan door een bepaalde gemakzuchtige mentaliteit die er in onze maatschappij heerst, maar bijvoorbeeld ook doordat mensen in een echtscheiding raken en de hypotheek van het gekochte huis dan niet meer met één salaris kunnen betalen. Vaak komen er in zulke situaties nog veel meer onvoorziene kosten bij, proberen mensen het op te lossen via een persoonlijke lening met een veel te hoge rente en voordat ze het door hebben, zijn de schulden niet meer te overzien. Van der Plaats ziet ook een groei onder ouderen met schuld en hoewel je daar niet direct aan denkt, speelt het onderwerp ‘ouderenmishandeling’ hierbij ook een rol. Zo heeft hij een aantal cliënten bij wie de bankrekening is leeggetrokken door de kinderen. Maar hij heeft ook ouderen in zijn klantenkring die ‘het opeens allemaal niet meer zien’, zoals hij het mooi omschrijft. Voor onder andere deze doelgroep verzorgt Fizom Noord ook mentorschap wat over alle zaken gaat die niet (direct) van financiële aard zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan iemand die dementerend is, maar geen back-up heeft. In zulke gevallen is er een mentor beschikbaar die de fysieke situatie van de cliënt regelt door de juiste hulpverleners in te schakelen en een bewindvoerder die de financiën behartigt.

Elke cliënt is uniek
Het mentorschap beperkt zich bepaald niet alleen tot oudere mensen, want vanuit de zorgsector krijgt Fizom Noord bijvoorbeeld ook steeds vaker de vraag om het mentorschap van een meerderjarig kind met beperkingen op zich te nemen. Fizom Noord organiseert dan de zorg en controleert daarna of de juiste passende zorg wordt geleverd aan de cliënt.

Het mag duidelijk zijn dat de dienstverlening van Fizom Noord heel veelzijdig is, waarbij Van der Plaats benadrukt dat elke cliënt weer uniek is: “Dat vraagt van ons dat we met elke unieke situatie kunnen omgaan. Per geval kijken wij wat er exact nodig is en hoe we alles kunnen regelen om tot de juiste oplossing te komen. In het geval van mentorschap gaan we bijvoorbeeld ook met de cliënt mee naar het ziekenhuis als er gesprekken met de arts gevoerd moeten worden. Verder vinden wij het heel belangrijk dat de cliënt altijd precies weet wat er speelt en welke maatregelen er genomen worden. En als we tien keer dezelfde vraag krijgen, leggen we het de tiende keer nog net zo geduldig uit als de eerste keer. Als je een hele grote speler bent met vierduizend cliënten, zijn dit soort zaken veel lastiger te regelen dan in ons geval.”

Een breed dienstenpakket
Behalve schuldhulpverlening, bewindvoering en mentorschap behoren budgetbeheer en budget coaching ook tot het dienstenpakket van Fizom Noord. Van der Plaats noemt budgetbeheer de lichtere vorm van bewindvoering: “Er is geen sprake van problematische schulden, maar van een aantal schulden waarbij iemand het overzicht kwijtgeraakt is. Wij nemen dan in eerst instantie het budget voor een jaar over, waarbij we financieel alles regelen tot en met de aangiften voor de belasting. Dit gebeurt niet, zoals bij bewindvoering, via de rechter maar op volmacht van de persoon zelf.”

Bij budget coaching gaat het puur om een adviserende rol. Van der Plaats noemt als voorbeelden iemand die een nalatenschap krijgt en dan om advies vraagt of iemand die een budgetplan gemaakt heeft, maar financieel toch steeds niet uitkomt. Zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken.

Dat Fizom Noord een breed dienstenpakket aanbiedt, blijkt uit het feit dat je er ook terecht kunt als je wilt weten wat de financiële consequenties zijn als je gaat samenwonen, trouwen of scheiden. Je hoeft dus geen schulden te hebben om van de diensten van het bedrijf gebruik te maken.

Zo vinden ook steeds meer ondernemers hun weg naar Fizom Noord. Van der Plaats: “Werknemers die in de schulden zitten, functioneren minder goed op hun werk en vaak is er meer ziekteverzuim. Als een werknemer eerder om geld of een voorschot vraagt, kunnen dat signalen zijn. Maar als een werkgever dat op tijd signaleert en een advies of budgetbeheer aanvraagt, kunnen er een heleboel problemen worden voorkomen doordat wij in een vroegtijdig stadium kunnen ingrijpen. Ook kan de werkgever ons om hulp vragen bij een herberekening van de beslagvrije voet in geval van loonbeslag of ons een analyse laten doen waardoor de problemen van desbetreffende werknemer in kaart gebracht worden. En als hier eventueel een traject uit volgt, kan Fizom Noord dat uiteraard verzorgen.”

 

Tekst: Leo Singor

Fizom Noord: https://fizomnoord.nl/

Ondernemers over de BCDN – Brandmerck

By | BCDN Verhalen

Ondernemers over de BCDN


“Een goed evenement om eens tijd voor elkaar te hebben met andere ondernemers”


De Business Contact Dagen Noord (BCDN) in het WTC Expo Leeuwarden worden steeds volwassener.  Inmiddels is het tweedaagse event ‘hét zakelijk platform van het Noorden dat draait om netwerken, kennis delen en verbindingen leggen’. Voor 2020 staat het netwerk-evenement op 24 en 25 maart in de agenda. Hoe hebben deelnemende ondernemers de beurs ervaren? Een kort rondje langs de velden.

Naam: Martijn Friederich
Bedrijf: Brandmerck
Functie: Founder
Geboortedatum: 27 maart 1986
Geboorteplaats: Assen
Hobby’s: Mijn vriendin en ik hebben een kleintje waarvan de tanden nog door moeten komen, hobby’s staan daardoor op een laag pitje. Spaarzame vrije tijd steek ik graag in lekker koken, muziek, auto’s en psychologie.

Wie zijn jullie en wat is jullie onderscheidend vermogen?
Brandmerck is een online marketingbureau in Sneek. Wij zorgen er voor dat Google je beste vriend wordt, iedereen je kan vinden op social media en je daardoor meer omzet gaat genereren. Wij worden gedreven door groei met een passie voor online marketing. Door het maken en toepassen van de juiste online marketing strategie zorgen we samen met jouw bedrijf voor genagelde online resultaten.

In 2013 besloot ik mij in te schrijven bij de KvK. Ik had een doel: ondernemers helpen bij groei. Met mijn opgedane kennis in binnen- en buitenland was ik in staat om bedrijven betere keuzes te laten maken en te laten groeien. Want groeien met je bedrijf is het mooiste dat er is! De bedrijven die ik destijds heb geholpen zijn tot op de dag van vandaag ook nog onderdeel van Brandmerck. Dit geeft ons de kans om te groeien. En dat groeien doet Brandmerck. Onze doel is dat we een bijdrage gaan leveren aan de online marketing van 5000 bedrijven die groei voor ogen hebben. Met een team van specialisten, werkende vanuit een passie, geloven wij erin dat dit doel behaalt gaat worden.

Met welk doel hebben jullie deelgenomen aan de BCDN en is dit behaald?
BCDN is een belangrijk event voor ons als bedrijf. Het is een uniek netwerkevent met veel mogelijkheden en contactmomenten. Een plek dat draait om kennis delen, verbindingen leggen en uiteraard netwerken. Ons doel was om onze kennis en enthousiasme van online marketing te delen met andere ondernemers. Uiteraard ook om potentiële opdrachtgevers te overtuigen van onze kunsten. Deze 2 doelen zijn zeker behaald.

Wat is jullie algehele ervaring over de BCDN?
Onze algehele ervaring over de BCDN is zeer positief. Een pluspunt van BCDN is dat alles goed geregeld is en je als ondernemer en bedrijf goed kunt presenteren.

Wat is het pluspunt van de BCDN?
Een pluspunt van de BCDN is dat het een evenement is waar veel bedrijven uit de regio op af komen. Dit zorgt voor een vertrouwde band waarbij nieuwe samenwerkingen uit kunnen ontstaan. Je spreekt namelijk dezelfde ‘’taal’’.

Wat vind je het mooiste aan je vak?
In de rol van algemeen directeur wordt er van mij gevraagd bezig te zijn met de dag van gisteren, vandaag en overmorgen. Het bijsturen van teams daar waar nodig en het pad blijven uitstippelen voor ons doel maakt dat ik creatief, innoverend en uiterst gemotiveerd ben. Ik behandel iedere dag als een finale, en finales speel je niet om alleen mee te doen.

Ondernemers over de BCDN – PCI

By | BCDN Verhalen

Ondernemers over de BCDN


“Een goed evenement om eens tijd voor elkaar te hebben met andere ondernemers”


De Business Contact Dagen Noord (BCDN) in het WTC Expo Leeuwarden worden steeds volwassener.  Inmiddels is het tweedaagse event ‘hét zakelijk platform van het Noorden dat draait om netwerken, kennis delen en verbindingen leggen’. Voor 2020 staat het netwerk-evenement op 24 en 25 maart in de agenda. Hoe hebben deelnemende ondernemers de beurs ervaren? Een kort rondje langs de velden.

Naam: Evert van der Starre / Frans Boer
Bedrijf: PCI Nederland BV
Functie: Accountmanager / senior accountmanager
Geboortedatum: 13-6-1973 / 16-9-1965
Geboorteplaats: Kampen / Amsterdam
Hobby’s: Evert: tennis, fitness, kokkerellen en leuke dingen doen met gezin en vrienden. Frans: fietsen, fitness, motor rijden en koken, tijd doorbrengen met kinderen en kleinkinderen

Wie zijn jullie en wat is jullie onderscheidend vermogen?
Wij zijn Evert van der Starre en Frans Boer van PCI Nederland, vestiging Drachten.  Evert heeft een achtergrond van 15 jaar in ICT en telecom en Frans heeft een achtergrond van meer dan 30 jaar in printing en document management. PCI gelooft in een ideale werkomgeving voor iedereen. Hier zorgen informatie en processen ervoor dat ondernemingen en instanties optimaal kunnen presteren. PCI ziet informatie als de allerbelangrijkste bijzaak. En die allerbelangrijkste bijzaak is onze core-business. Wij zijn helder, transparant, dienstbaar en toegankelijk. En PCI kan als geen ander onze klanten verder helpen. Dat doen we al sinds de allereerste printoplossingen en dat zullen we blijven doen. Het is de taak van PCI om ondernemingen en instanties te helpen aan de ideale werkomgeving.

Van visuele communicatie tot documentmanagement. Van verschillende leasevormen tot de Cloud. Van bereikbaarheid en functionaliteit tot veiligheid. Van ’s ochtends vroeg tot de volgende morgen.

All to keep you going!

Met welk doel hebben jullie deelgenomen aan de BCDN en is dit behaald?
Het doel van PCI was en is meer naamsbekendheid te krijgen in de regio door de deelname aan de BCDN dagen. Vestiging Drachten bestaat nog maar 2 er is dus behoefte om de  naamsbekendheid te vergroten. Hierdoor kunnen we in de regio laten zien wat PCI voor uw organisatie kan betekenen. De naamsbekendheid doelstelling is behaald. Om deze naamsbekendheid nog meer te vergroten adverteert PCI Nederland ook op de billboards rondom Leeuwarden.

Wat is jullie algehele ervaring over de BCDN?
Positief, goed publiek en gemoedelijke sfeer. Prettige contacten met accountmanagement van BCDN zelf. Catering had wat ons betreft iets gevarieerder gemogen.

Wat is het pluspunt van de BCDN?
De lokale benadering en goede mix van MKB bedrijven uit de regio. Een goed evenement om eens tijd voor elkaar te hebben met andere ondernemers.

Wat vind je het mooiste aan je vak?
Evert: Het mooiste van mijn vak vind ik dat je dagelijks bezig bent met mensen en klanten. Je bent met de verschillende processen bezig binnen organisaties en instanties. Voor veel ondernemers is het echter lastig om technologieën en ontwikkelingen bij te benen. Slim omgaan met informatie en processen speelt een enorm belangrijke rol, maar het is vooral een middel tot een doel. Het is bijzaak. PCI ondersteunt dit proces en ziet het als de allerbelangrijkste bijzaak. En wij doen er alles aan om te zorgen dat jij je kunt richten op je kernactiviteit – de hoofdzaak.

Frans: De positieve feedback van klanten te mogen ontvangen over verbetering van hun dagelijkse manier van werken, of het nu gaat om een vergader ruimte met draadloos presenteren, het inrichten van een geoliede Office 365 omgeving of een document management oplossing, die glimlach van de klant daar doe je het voor.

 

Ondernemers over de BCDN – ODS

By | BCDN Verhalen

Ondernemers over de BCDN


Doelstelling was het opdoen van nieuwe contacten en het verhogen van de naamsbekendheid.


De Business Contact Dagen Noord (BCDN) in het WTC Expo Leeuwarden worden steeds volwassener.  Inmiddels is het tweedaagse event ‘hét zakelijk platform van het Noorden dat draait om netwerken, kennis delen en verbindingen leggen’. Voor 2020 staat het netwerk-evenement op 24 en 25 maart in de agenda. Hoe hebben deelnemende ondernemers de beurs ervaren? Een kort rondje langs de velden.

Naam: Raymond Diederiks
Bedrijf: Optimize Document Solutions
Functie: Eigenaar
Geboortedatum: 10-09-1976
Geboorteplaats: Haarlem
Hobby’s: Tennis, Reizen, Darten, koken, mijn werk/ bedrijf en mijn gezin

Wie zijn jullie en wat is jullie onderscheidend vermogen?
Wij zijn Optimize Document Solutions en wij bieden bedrijven volledige ontzorging op het gebied van document verwerking. Kortom, alles wat te maken heeft met printen, kopiëren en scannen. Wij bieden afdruksystemen in alle soorten en maten en zijn een full service organisatie, wat wil zeggen dat wij het gehele proces van levering, installatie en het onderhoud voor onze rekening nemen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven efficiënter en voordeliger kunnen werken. Ons onderscheidend vermogen is onze kennis van 18 jaar in deze markt en daarop aansluitend het meedenkend vermogen, om zo tot echt maatwerk te komen.

Met welk doel hebben jullie deelgenomen aan de BCDN en is dit behaald?
Doelstelling was het opdoen van nieuwe contacten en het verhogen van de naamsbekendheid. Nieuwe contacten zijn zeer zeker opgedaan en het punt aangaande de naamsbekendheid is zeer moeilijk meetbaar, maar we hebben het na de beurs zeker niet rustiger gekregen…

Wat is jullie algehele ervaring over de BCDN?
BCDN 2019 was prachtig opgezet, minpuntje wat ons betreft is dat alles zich veel afspeelde rondom de pleinen en de grote organisaties, terwijl dit evenement juist heel goed kan werken voor kleine tot middelgrote ondernemers en dat vonden wij ietwat tegenvallen.

Wat is het pluspunt van de BCDN?
BCDN geeft een podium voor bedrijven om zich te presenteren, waar bedrijven normaliter op zoek gaan naar nieuwe relaties, komen ze hier naar “jou” toe. Wel hebben wij het gevoel dat het nog steeds heel veel “ons kent ons” was met andere woorden dat bekenden met elkaar praten en dat het nog veel succesvoller gemaakt kan worden. Persoonlijk denken wij dat de woorden ontmoeten, interesse, kennisoverdracht en verbinden hierbij een grote rol zouden kunnen spelen.

Wat vind je het mooiste aan je vak?
Het mooiste aan ons vak is dat we werkelijk met iedere ondernemer of organisatie in gesprek kunnen gaan end at we werkelijk iedere organisatie iets te bieden hebben, is het niet paperless office, meer digitaal verwerken, betere kwaliteit van afdrukken of simpelweg een enorme kostenbesparing, elke organisatie is anders en wij kunnen daar op inspelen. Dat maakt geen dage, ontmoeting, gesprek of oplossing hetzelfde!

 

 

Ondernemers over de BCDN – Brandsma Koffie

By | BCDN Verhalen

Ondernemers over de BCDN


Ons doel was om de bezoekers kennis te laten maken met de meest fantastische koffies.


De Business Contact Dagen Noord (BCDN) in het WTC Expo Leeuwarden worden steeds volwassener.  Inmiddels is het tweedaagse event ‘hét zakelijk platform van het Noorden dat draait om netwerken, kennis delen en verbindingen leggen’. Voor 2020 staat het netwerk-evenement op 24 en 25 maart in de agenda. Hoe hebben deelnemende ondernemers de beurs ervaren? Een kort rondje langs de velden.

Naam: Albert Klooster (rechts)
Bedrijf: Brandsma Koffie
Functie: Salesmanager
Geboortedatum: 22-05-1969
Geboorteplaats: Leeuwarden
Hobby’s: Squash/golf/poker

Wie zijn jullie en wat is jullie onderscheidend vermogen?
Wij zijn Brandsma koffie, waar vertrouwde koffiekwaliteit en vernieuwende producten elkaar vinden, waar pure koffiebeleving en duurzaamheid samenkomen. Dat maakt ons bijzonder, al vier generaties lang.

Met welk doel hebben jullie deelgenomen aan de BCDN en is dit behaald?
Ons doel was om de bezoekers kennis te laten maken met de meest fantastische koffies. Uiteraard ook om vervolg afspraken te maken en omzet te genereren. Dit doel is zeker behaald.

Wat is jullie algehele ervaring over de BCDN?
Deze is zeker positief te noemen. Zowel kwalitatief als ook kwantitatief.

Wat is het pluspunt van de BCDN?
In plaats van dat wij bij de relaties langsgaan komen deze nu op de stand. Zodat we een groot gedeelte van ons assortiment kunnen laten zien en proeven

Wat vind je het mooiste aan je vak?
De interactie met de klanten.

Van beschermheer van de kapitein naar logistieke duizendpoot

By | BCDN Verhalen

In 1872 kwam scheepseigenaar Coenraad Kuhlman vanuit Rotterdam per boot naar Harlingen om daar een cargadoors- annex assurantiekantoor te starten. Het bedrijf werd bij de Friese Kamer van Koophandel geregistreerd onder de naam C. Kuhlman Jzn. Het zou de start worden van wat nu, na ruim honderdvijfenveertig jaar, Kuhlman Repko Shipping heet.

De cargadoor

Andere woorden voor cargadoor zijn scheepsagent, scheepsmakelaar of scheepsbevrachter. Een cargadoor brengt de transportcontracten tot stand tussen een rederij en de aanbieder van de lading. Hij zorgt ervoor dat de schepen zonder problemen of wachttijden de haven binnen kunnen lopen en dat alles wordt geregeld zolang het schip in de haven ligt, met als één van de belangrijke taken het transport van de scheepslading naar de klant. In de tijd van Kuhlman gebeurde dat voornamelijk met zeilschip, paard en wagen en skûtsje. Verder zorgt de cargadoor voor proviandering aan boord, maar hij regelt bijvoorbeeld ook dat bemanningsleden naar de tandarts kunnen en meer van dat soort alledaagse zaken. De facturen die daarmee samengaan worden door hem verzameld en zodra het schip weer vertrokken is, betaalt hij die aan alle lokale dienstverleners waarna hij een factuur stuurt naar de rederij.

Aan het woord is Erno Leguijt; sinds 2013 directeur van Kuhlman Repko Shipping: “De reden om een cargadoor in te zetten is van oorsprong eigenlijk om de kapitein te beschermen. Die komt misschien twee of drie keer ergens in een havenplaats en in het verleden, toen het scheepsagentschap nog niet bestond, werd zo’n man dan financieel compleet uitgekleed. Door de tussenkomst van de cargadoor werd dat voorkomen. Een scheepsagent is in die zin eigenlijk ook een soort beschermheer voor lading en schip.”

In het kort de geschiedenis

Erno gaat kort in op de geschiedenis van het bedrijf: “Kuhlman had overal zijn connecties en verzorgde het transport vanaf het platteland naar de haven en van de haven naar het achterland. En omdat hij contacten had met diverse rederijen, kwam de juiste lading altijd aan boord van het juiste schip. Coenraad Kuhlman overleed in 1906 en werd opgevolgd door zijn zoon Johannes. In 1917 kwam diens neef, Johannes van der Meer, bij het bedrijf werken om negen jaar later in 1928 eigenaar te worden. Tussen 1955 en 1975 heeft het bedrijf zelf ook nog zeven schepen, met name coasters, gehad. In de jaren ‘80 werd besloten de eigen schepen te verkopen en de werkzaamheden weer specifiek te richten op agentschappen. Sinds die tijd zijn we eigenlijk van port agency, of scheepsagentschap, uitgegroeid naar een logistiek dienstverlener.”

LinkedIn

Dat Kuhlman Repko Shipping in 2013 voor Erno Leguijt koos als nieuwe directeur, is niet zo vreemd. Hij heeft voor die tijd jarenlang in de logistiek gewerkt en was onder andere vijftien jaar lang projectmanager in de logistiek bij een groot Japans bedrijf in de Randstad. Als ik naar zijn persoonlijke achtergrond vraag, reageert hij bescheiden met de opmerking dat dat niet zo spannend is, maar dat ik op zijn LinkedIn profiel precies kan zien waar hij voor staat. Wat daar uitspringt is: “Logistieke dienstverlening is mijn vak. Het sluiten van professionele vriendschappen is de manier waarop ik dat doe.” De laatste zin zegt duidelijk iets over zijn manier van zaken doen en het sluit perfect aan bij het bedrijf waarover hij zegt: “Binnen Kuhlman Repko zijn we, voor onze klanten, altijd op zoek naar waar de nuances zich bevinden. Het uiteindelijke doel is de juiste logistieke oplossing leveren waardoor opdrachtgevers binnen tijd, budget en scope hun zaken gerealiseerd krijgen.”

“Rotterdam ‘gaat als de brandweer’!”

Terug naar de jaren ’80: Na de verkoop van de schepen ging Kuhlman Shipping, zoals het bedrijf in de loop der jaren was gaan heten, een samenwerking aan met Repko Shipping waardoor de huidige bedrijfsnaam ontstond. Sindsdien is het bedrijf zich meer gaan verdiepen in douanewerkzaamheden, wat in mindere mate al gedaan werd met de voormalige vloot, en begon het met de verzorging van de im- en export voor diverse bedrijven. Van daaruit begon het bedrijf met werkzaamheden in de transportsector wat zich in eerste instantie nationaal afspeelde met af en toe een vracht richting Duitsland, maar zich ontwikkeld heeft tot wereldwijd containertransport en vervoer van projectladingen.

Erno: “Na de verkoop van de eigen vloot is het bedrijf begonnen zichzelf opnieuw uit te vinden en eigenlijk vinden we onszelf momenteel weer opnieuw uit door uitbreiding van dienstverleningen en het zoeken naar nieuwe locaties. Wij doen nu in principe alles op transportgebied: luchtvracht, zeevaart en wegtransport. Sinds oktober 2017 hebben we een vestiging in Rotterdam en die ‘gaat als de brandweer’! Van daaruit verzorgen we onder andere voor een aantal hele grote meubelimporteurs de complete logistiek vanaf Azië tot aan hun distributiecentra. Vanaf het moment dat de importeur daar zijn goederen bestelt tot en met de levering voor zijn deur, wordt hij compleet door ons ontzorgd.”

Lauwersoog en Amsterdam

Naast Rotterdam heeft Kuhlman Repko Shipping nog twee vestigingen.

In het voorjaar van 2018 is er een kantoor geopend in Lauwersoog, omdat Erno en zijn mensen ervan overtuigd zijn dat de haven daar de meest strategische ligging heeft in verband met de te bouwen windmolenparken ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. En dan denken ze niet zozeer aan alle grote onderdelen, want Erno vindt het niet meer dan logisch dat die vanuit de Eemshaven verscheept worden, maar richten ze zich op vervoer van bemanningen, proviand en zogenaamde spare parts, ofwel reserve- en vervangingsonderdelen. “Daar is Lauwersoog de meest ideale haven voor.”, aldus Erno.

En begin 2019 is Kuhlman Repko Shipping Amsterdam, met een kantoor in Beverwijk, opgestart in verband met uitbreiding van de bestaande dienstverlening in de agro industrie, het transporteren en verschepen van agrarische producten, en de yacht support, ofwel scheepsagentschap wat toegespitst is op megajachten.

De Brexit en wat dat betekent voor de export

Omdat Kuhlman Repko Shipping douane expediteur is, brengt Erno de Brexit ter sprake: “Met het verdwijnen van de United Kingdom uit de Europese Unie kun je als ondernemer niet zomaar meer je goederen ‘met een factuurtje’ naar Engeland sturen, maar zul je daadwerkelijk moeten gaan invoeren en uitvoeren; ofwel je hebt te maken met im- en export, zoals met alle landen buiten de EU.”

Hij legt verder uit dat, wanneer je zaken doet met Engelse bedrijven, je in de nabije toekomst een EORI-nummer nodig hebt. Dat is een internationaal douane identificatienummer wat vereist is om buiten de EU handel te kunnen drijven.

Erno: “Er wordt richting bedrijven best wel wat paniek gezaaid rondom de Brexit in verband met de voorbereidingen daarop. Ik denk dat het op zich wel meevalt. Bedrijven moeten checken of ze dat EORI-nummer hebben. Zo niet, dan kun je er één aanvragen bij de Belastingdienst. Dat is op dit moment het meest belangrijke. Op het moment dat de Brexit dan daadwerkelijk plaatsvindt, kun je gewoon zaken blijven doen met Engelse bedrijven.”

Daarbij benadrukt hij dat Kuhlman Repko Shipping er qua voorbereidingen helemaal klaar voor is, of het nu een harde of een zachte Brexit wordt: “De ondernemer met vragen op dit gebied kan ons altijd bellen. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen wij bedrijven helpen met de voorbereiding. Als het normale handelsgoederen zijn, is er niets aan de hand. Maar als het gaat om levensmiddelen, consumptiegoederen met een dierlijke oorsprong, planten en hout, dan heb je absoluut extra voorbereidingstijd nodig. Je hebt het dan over producten die bij binnenkomst gecontroleerd moeten worden op bijvoorbeeld dieren- en plantenziektes die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en hier komen weer hele andere vergunningen bij kijken. Wij kunnen de ondernemer hierbij vanaf de eerste voorbereidingen tot en met de levering van de goederen bij de klant compleet ontzorgen.”

www.krshipping.nl

 

Tekst: Leo Singor

 

 

 

 

Eens per twee jaar langs de notaris

By | BCDN Verhalen

Sinds de jaren ’50 is er aan de Zuidoostersingel 51 in Harlingen al een notariskantoor gevestigd, waar in 1985 Otto Jelsma zijn notarispraktijk startte. In 1993 kwam notaris Theo Koelma erbij en werd het een maatschap onder de naam Jelsma Koelma Notarissen en Juridisch Adviseurs met, naast de vestiging in Harlingen, een notariskantoor aan de A.M. Van Schurmansingel 51-53 in Franeker. De praktijk in Harlingen wordt sinds 1 januari 2009 gerund door notaris Henk Jan Hettema, als opvolger van Otto Jelsma, en de maatschap heet tegenwoordig Jelsma Koelma Netwerk Notarissen. In beide kantoren werken, inclusief Koelma en Hettema zelf, in totaal tien mensen: twee notarissen, drie kandidaat-notarissen, twee notarisklerken, één notarieel medewerker en twee administratief medewerksters.

Altijd objectief en onafhankelijk

Het interview met Henk Jan Hettema is bij aanvang direct al leerzaam, als hij me vertelt dat een notaris een openbaar ambtenaar is die benoemd en ontslagen wordt door de regering. Hij legt uit: “Wij zijn openbaar ambtenaar en heel mooi gezegd worden we benoemd door de Kroon; de Koning in dit geval. Als we zeventig jaar oud zijn, moeten we stoppen en krijgen we leeftijdsontslag. Dat is bij rechters hetzelfde. Als je zelf eerder wilt stoppen, doe je een verzoek om ontslagen te worden. Dat klinkt een beetje vreemd, maar het is niet zo dat ik morgen opeens kan beslissen ‘Ik stop ermee’. Ik moet dan eerst wel het een en ander goed geregeld hebben en ervoor zorgen dat er een opvolger is. Je zou het een hybride vorm kunnen noemen: aan de ene kant ben ik gewoon ondernemer met personeel wat ook betaald moet worden en wil ik graag dat bij mij de schoorsteen ook blijft roken, maar aan de andere kant ben ik een openbaar ambtenaar die benoemd is door de overheid wat de nodige verplichtingen schept. Dit geldt ook voor deurwaarders. We zijn niet in dienst van de overheid, maar door de benoeming hebben we wel een wettelijke taak opgedragen gekregen.”

Een belangrijke kernwaarde van het notariaat is dat de notaris altijd objectief en onafhankelijk is. Hettema noemt als voorbeeld een onroerend goed transactie: “Ik behartig niet de belangen van de verkoper en ook niet die van de koper, maar ik treed voor beiden op. Eigenlijk ben ik het smeermiddel tussen beide partijen.”

Een tweede belangrijke pijler is de geheimhoudingsplicht. “Alles wat hier op kantoor besproken wordt, blijft binnenkamers.”, aldus Hettema: “Denk maar aan een testament. Dat wordt pas openbaar op het moment dat iemand komt te overlijden.”

Drie rechtsgebieden

Er zijn drie rechtsgebieden in het notariaat waar Jelsma Koelma Notarissen werkzaam in is, te weten Onroerend Goed, Persoon & Familierecht en Rechtspersonenrecht, ook wel Vennootschapsrecht genoemd. Onroerend Goed beslaat ongeveer zestig procent van de werkzaamheden en de andere twee rechtsgebieden elk zo’n twintig procent. Hettema gaat er dieper op in: “Bij Onroerend Goed moet je denken aan hypotheken en overdracht van woningen en bedrijfspanden. Bij Persoon & Familierecht gaat het over alles rondom een testament, huwelijkse voorwaarden en de afwikkeling van nalatenschappen en erfenissen. En tot slot heb je bij Rechtspersonenrecht te maken met alles rondom Bv’s, verenigingen en stichtingen. Bij Bv’s heb je het dan specifiek over de oprichting ervan, aandelenoverdrachten, reorganisatie van bedrijven en al dat soort zaken.”

Qua de reorganisatie van bedrijven legt hij uit dat het dan om een juridische herstructurering gaat: “Er zijn diverse mogelijkheden. Om er een paar te noemen: iemand zoekt een opvolger waardoor er een tweede aandeelhouder bij komt, de eigenaar van een eenmanszaak wil zijn bedrijf omzetten in een bv, twee bedrijven gaan fuseren of er is sprake van uittreding of intreding van aandeelhouders. Wij zorgen er dan voor dat de onderneming ‘een nieuwe juridische jas’ krijgt.”

Een aparte tak van sport

Jelsma Koelma Notarissen heeft naast de drie rechtsgebieden nog twee specialismen. Enerzijds is dat, doordat er een kantoor in Harlingen gevestigd is, de schepenpraktijk met alles wat te maken heeft met de overdracht en financiering van schepen en anderzijds, doordat het kantoor in Franeker middenin een agrarisch gebied opereert, de agrarische sector waarbij het gaat om de overdracht en financiering van landerijen en bedrijven in die sector.

Hoewel de schepenpraktijk onder onroerend goed valt, is het volgens Hettema wel een aparte tak van sport. Schepen staan net als woningen ingeschreven in het Kadaster, waardoor ze niet gekocht of verkocht kunnen worden zonder de tussenkomst van een notaris. Dat geldt ook wanneer een schip gefinancierd moet worden. “Een schip is eigenlijk een bedrijf, zo moet je dat zien.”, aldus Hettema: “En als er dan een financiering nodig is, wordt er een hypotheek opgezet en daarvoor moet de eigenaar van een rederij dan, net als bij een bedrijfspand, naar de notaris om dat schip in onderpand te geven aan de bank. En als hij dat schip gaat overdragen of er komt een nieuw schip bij, zal dat ook via de notaris gaan.”

Generatiewisseling

Alle drie genoemde rechtsgebieden zijn van belang voor ondernemers en hoewel je zou verwachten dat Persoon & Familierecht dan het minst belangrijk is, licht Hettema dat onderdeel er juist uit: “Het is goed als een ondernemer zich afvraagt ‘Wat gebeurt er met mijn onderneming als ik kom te overlijden?’ Daarvoor zul je bij de notaris wel het een en ander op papier moeten laten zetten in de vorm van een testament om ervoor te zorgen dat er niet onnodig veel belasting betaald wordt. En vaak rijst dan de vraag op waar het bedrijf naar toe gaat. ‘Blijft het binnen de familie of gaat het in het geval van een VOF of een Bv naar een mede-ondernemer?’ Dan heb je automatisch toch te maken met Familierecht. En deels natuurlijk ook met Rechtspersonenrecht, omdat er vaak al bepaalde afspraken over gemaakt zijn. Maar voor ondernemers is met name dat deel van Persoon & Familierecht wel van belang om de opvolging goed geregeld te hebben. Daarbij adviseer ik altijd om het testament eens per tien jaar tegen het licht te houden om te kijken of het nog actueel is, omdat er op fiscaal gebied nogal eens wat veranderingen plaatsvinden.”

Hettema voegt hieraan toe dat dit momenteel behoorlijk actueel is, omdat de naoorlogse generatie ondernemers zo langzamerhand tegen hun pensioen aanzitten of de vijfenzestig al voorbij zijn, waardoor er nu een generatiewisseling plaatsvindt: “De oude garde neemt afscheid en de nieuwe neemt het over. En dan komen wij in beeld.”

Bij de overdracht van een bedrijf is er volgens Hettema vaak sprake van een langere aanlooptijd en gaat het in fases. Hettema: “Het is over het algemeen niet zo ‘Ik ga mijn bedrijf overdragen’ en volgende week is het geregeld. Meestal moet je eerst iemand vinden die je bedrijf kan en wil overnemen. De nieuwkomer moet dan vaak langzaam ingroeien en krijgt bijvoorbeeld elk jaar meer percentages van de aandelen waarbij de uittreder percentages van zijn aandelen inlevert. Dit noem je een ingroeiregeling en omdat aandelen alleen notarieel overgedragen kunnen worden en elke nieuwe stap formeel vastgelegd moet worden, komt men dan steeds weer bij ons terecht. Uiteraard gebeurt het ook dat een ondernemer een geschikte opvolger heeft en zijn bedrijf in één keer overdraagt, maar hoe de overdracht ook verloopt, men moet altijd langs de notaris.”

Een levenstestament

Wat tegenwoordig ook actueel is en wat op notarieel gebied eigenlijk in het verlengde van het testament ligt, is de mogelijkheid dat een ondernemer bijvoorbeeld een beroerte of een hersenbloeding krijgt of dement wordt. Tijdens de opstelling van testamenten heeft Hettema al een aantal keren van ondernemers de vraag gekregen wat er dan gebeurt: ‘Wie kan er dan namens mij beslissingen nemen?’

Hettema: “Als je daar niets voor geregeld hebt, moeten de belanghebbenden, meestal de echtgenote en/of de kinderen, naar de rechtbank om een benoeming van een bewindvoerder aan te vragen. Om dat te voorkomen, kun je in het testament laten opnemen dat, wanneer je in een toestand komt waarin je geen eigen beslissingen meer kunt nemen, je echtgenote of één van je kinderen je vertegenwoordigt als dat nodig is.”

Dit noem je een levenstestament. Hettema zou het verstandig vinden als meer ondernemers een levenstestament aan hun bestaande testament zouden toevoegen. Verder is het volgens hem sowieso goed om één keer in de zoveel tijd eens bij de notaris langs te gaan om het bestaande testament te updaten. Hij gaat daarin nog een stap verder door te stellen dat ondernemers eigenlijk aangaande al hun notarieel vastgelegde zaken eens per twee jaar naar een notaris zouden moeten gaan om te kijken of alles nog actueel is, of dat het wijs is om bepaalde zaken juridisch anders vast te leggen.

Website

Tekst: Leo Singor

Ik heb niets aan mensen die op een waakvlammetje staan

By | BCDN Verhalen

In BCDN Verhalen laten we ondernemers aan het woord. Over hun successen, leermomenten én hun kijk op ondernemerschap. In deze editie Elske Doets (1973) uit Bergen: directeur-eigenaar van Jan Doets America Tours en Zakenvrouw van het jaar 2017. ‘Balans zoeken? Onzin, je kunt pas excelleren als je keuzes maakt.’

 Als kind ging ze al volledig haar eigen weg. Reed ze op haar oranje fietsje door Bergen op zoek naar avontuur, nieuwe ontdekkingen. De straat uit, het onbekende tegemoet. Toen ze acht was, wist ze al precies wat ze later wilde (en dat is nog altijd niet veranderd). ‘Mijn zus speelde met poppen. Dat was niets voor mij. Bij mij gingen gelijk de armen en de benen eraf: even kijken wat zo’n pop kan. Nee, ik wilde ondernemer worden. Net als mijn vader. Niet dat ik wist wat dat inhield. Maar dat je alles zelf bepaalde, leek me wel wat.’

Gelopen koers

‘Al vanaf mijn veertiende werkte ik bij mijn vader als parttime vakantiekracht. Een gelopen koers denk je dan. Maar ook hier trok ik weer mijn eigen plan: ik ging Nederlands recht studeren. Een heerlijke tijd gehad, veel geleerd. Maar toen ik met mijn bul onder de arm de Universiteit verliet, zei mijn gevoel dat ik een andere weg op moest. Waarom advocaat worden en de hele dag problemen van anderen oplossen? Ik wilde zelf creëren, zelf ontdekken. Zo kwam de focus toch op zaak van mijn vader te liggen.’

Kies voor je gut-feeling

‘Ik was achtentwintig toen ik voor miljoenen mijn vaders bedrijf overnam. Je wil niet weten hoeveel mensen me vroegen: ‘weet je dit nou wel zeker?’ Inclusief mijn moeder. Die vindt het nog altijd maar niks wat ik doe. Natuurlijk, ik vond het spannend, maar mijn gevoel zei: doen! En ik was ervan overtuigd dat ik het kon. Dit is wat ik jonge ondernemers graag meegeef: denk niet teveel na, laat je niet weerhouden door je omgeving, kies voor je gut-feeling. Daarna is het een kwestie van doen. Daar heb je echt geen managementopleiding voor nodig.’

Geen waakvlammetjes

‘Mijn vader was van de oude stempel. Hij stuurde het bedrijf directief aan. Dit wilde ik anders. Meer gelijkwaardigheid, meer ruimte voor de talenten van anderen. Bij Jan Doets beloven we mensen dé perfecte vakantiebeleving. Als je bij ons een reis boekt, koop je zo’n twintig diensten. Die moeten allemaal pérfect zijn. Dit begint bij onze mensen. Ik heb niets aan mensen die slechts vijftig procent van hun capaciteiten benutten, die door organisatiestructuren en glazen plafonds op een waakvlammetje staan. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de ruimte krijgen om te excelleren. Zodat ze blij zijn, lekker aan het werk kunnen en samen een bedrijf laten groeien.’

Balanstrutje

‘Excelleren begint bij krachtige keuze maken. Knap lastig in een maatschappij waarin alles maar leuk moet zijn. Je moet een leuke moeder zijn, een leuke partner, een leuke vriendin, een leuke dochter én ook nog eens leuk yoga doen. Maar als je dit allemaal op je neemt, word je een balanstrut die veel doet, maar wel alles middelmatig. We moeten leren dat niet alles leuk hoeft te zijn. Je hebt focus nodig. Doe ik ook. In mijn leven richt ik me op drie dingen: mijn gezin, mijn bedrijf én mijn lijf. Nee, ik ga niet een hele middag met vriendinnen high tea doen of een avond gezellig op een yoga-mat liggen. Alles wat ik doe staat in het teken van mijn focuspunten.’

Young Lady Business Academy

‘Veel jonge vrouwen dromen van carrière waarin hun kwaliteiten maximaal tot uiting komen en gezien en gewaardeerd wordt. Dit is in ons land niet vanzelfsprekend. Een vrouw die haar ambities uitspreekt, krijgt al tijdens haar opleiding te horen: zou je dat wel doen; wat nu als je kinderen wilt? We roepen dan wel dat we op drempel van een nieuw tijdperk staan, maar in wezen leven we nog in een traditionele wereld. Als man mag je ambities koesteren. Die van de vrouw komen op een tweede plan. Het is één van de redenen dat ik de Young Lady Business Academy heb opgericht. Om jonge vrouwen te inspireren. Om te laten zien dat je als vrouw carrière kunt maken zonder dat je een ijspegel wordt. En dat je prima carrière kunt maken mét een gezin.’

Curling-ouders

‘Want dat is dan de vraag die je krijgt hè: hoe combineer je dat met je gezin? Nou, ik heb twee zoons én ze komen niets tekort. Kinderen krijg je namelijk met z’n tweeën. Mijn man die ook ondernemer is, is volop betrokken bij de opvoeding. Samen kom je een heel eind. Daarnaast zijn we geen curling-ouders. Een gezin runnen lijkt op een bedrijf runnen. Je hebt evenwicht nodig zijn tussen loslaten en aandacht geven. Nee, ik hoef niet alles voor ze te regelen, ervoor te zorgen dat hun leventje perfect is. Moeten ze zelf ontdekken. Als ze een keer op hun bek gaan, dan leren ze daar weer van. Worden ze groot van.’

Verliefd op Canada

‘In 1995 werd ik op slag verliefd op Canada. Wat mij, naast de prachtige natuur en de ongereptheid, zo betovert aan dit land zijn de mensen. Oprecht en open. Geen gestress, geschreeuw en gehaast. Misschien komt het door de harde omstandigheden. Min 30, sneeuwstormen, onweer: er is geen Canadees die je hoort piepen. Een code oranje die het halve land stillegt? Kennen ze niet. Klagen over het weer? Doen ze niet. Daar treed je sneeuw en kou tegemoet. Daar word je uitgenodigd om te excelleren. Misschien is het ook daarom dat veel Canadezen zachter in het leven staan. Ze denken in dankbaarheid, mogelijkheden en het vieren van het leven. In plaats van altijd denken in wat er mis is.’

Elke dag champagne

Ik geef niet om uiterlijkheden. Tuurlijk, ik kleed me graag goed. Ik rijd een mooie auto. Maar het kan me niet schelen welk merk het is, of welke motor er onder de motorkap zit. Wat ik wel doe is me blijven verwonderen en openstaan voor je omgeving. Voor de mensen die je ontmoet, de inspirerende verhalen die je hoort. Ik ben vooral ontzettend dankbaar voor wat er op mijn pad komt. Sinds 2004 is het mijn streven om dagelijks één glas champagne te drinken om de dag te vieren. Daar word ik blij van. Wat dat betreft ben ik nog altijd dat kleine meisje op dat oranje fietsje. Nieuwsgierig, op zoek naar avontuur. Maar ook in staat om intens gelukkig te worden van een mooi vogeltje dat voorbij vliegt.’

Een nuchtere Fries met passie voor lichtreclame

By | BCDN Verhalen

Na ruim drie jaar in Café De Tapperij in Langweer samen achter de bar gewerkt te hebben, startten Jouke M. Dijkstra en Coos de Graaf in november 1991 met Dygra Lichtreclame. Na een paar maanden besloot Coos toch weer terug te gaan naar de horeca en is Jouke alleen verder gegaan. Wat begon met de verhuur en daarna het ontwerp en de productie van lichtbakken, is uitgegroeid tot een allround bedrijf in diverse soorten binnen- en buitenreclame zoals gevel belettering, reclamezuilen en -borden, autoreclame, LED verlichting, fotoprint op plaat, XL full colour folie voor carwrapping en Dygra Digital: digitale signing voor binnen en buiten.

Hoe het begon

Het is allemaal begonnen in het onderwijs. De 21-jarige Jouke had contractuele afspraken met scholen waar hij naast de koffieautomaat een plek huurde om een lichtbak te plaatsen met advertenties van onder andere een autorijschool, een horecazaak of een kapperszaak. “Maar terwijl ik met dat verhaal ‘de boer opging’, kreeg ik met regelmaat de vraag of ik ook iets kon realiseren voor op de gevel van het eigen bedrijfspand. Dus van het een kwam het ander.”, aldus Jouke.

Omdat hij technisch aangelegd is, vond hij dat wel een mooie uitdaging. Hij stopte met de advertentielichtbakken op de scholen en ging verder met gevelreclame. Nadat hij in eerste instantie de omkasting van de lichtbak inkocht wat hij ergens anders dan weer liet bestickeren, zag hij al vrij snel mogelijkheden om alles zelf te ontwerpen en te produceren. Jouke: “Ik zag hoe het gemaakt werd en dacht bij mezelf ‘Dit kan wel anders; dit kan beter en goedkoper’. Toen is het eigenlijk écht begonnen.”

En zo had Jouke, binnen een jaar na de start van het bedrijf, het ontwerp en de productie van lichtbakken in eigen beheer. Hij praat er nuchter over: “Ik kwam net van school en was nog jong, dus ik had niets te verliezen. Er was niets wat mij ervan weerhield om over te stappen van het ene naar het andere product met bijbehorende risico’s qua investeringen in machines et cetera. Als ik het over moest doen, had ik het dan anders gedaan? Misschien had ik dan alleen van tevoren een half jaar stage gelopen bij een lichtreclamebedrijf, om zo de nodige kennis op te doen. Nu heb ik dat allemaal door schade en schande moeten leren. Ik heb in het begin wel lichtbakken verkocht waarbij ik dan achteraf de benodigde apparatuur niet bleek te hebben om ze te maken. Maar ja, dat was gewoon de uitdaging en ik wist het altijd weer op te lossen. Je was jong en je deed het gewoon. En met wat bluf stapte ik overal naar binnen.”

Jouke woonde destijds in een boerderij in Schalsum waar hij een showroom had en een werkplaats waar hij de lichtbakken maakte. Hij deed toen alles nog alleen. Overdag was hij op pad om orders binnen te halen, ’s avonds maakte hij de lichtbakken en in de weekenden ging hij met behulp van vrienden de bedrijven langs om de lichtbakken her en der te monteren. Hij kan zich de eerste lichtbak nog goed herinneren: “Dat was er één van acht meter die bovenop de aangeschafte bus naar Leeuwarden moest; naar de Schrans.” Al snel kwamen er twee mensen in loondienst; één die op de computer alles ontwierp en één in de werkplaats. Jouke ‘ging de boer op’, zoals hij het zelf steeds mooi zegt en monteerde, met de man uit de werkplaats, de bakken op locatie.

“Die vijfentwintigduizend gulden pak ik!”

In 1995 werd het bedrijventerrein in Dronrijp gerealiseerd en in oktober 1997 heeft Jouke zich daar met het bedrijf gevestigd. Het was een bewuste keuze. Jouke: “Het duurt voor elk bedrijf minimaal zo’n vier jaar voordat klanten bij jou komen, zonder dat jij altijd maar achter die klanten aan moet. Dat begonnen wij in ’95-’96 echt te merken. En al was het hartstikke leuk in die boerderij en zag het er best mooi uit, ik had zoiets van ‘Als iemand met vijfentwintigduizend gulden in de broekzak langskomt, zal hij het niet bij mij uitbesteden aan lichtreclame’. Het had gewoon de uitstaling niet. Dus toen de gelegenheid zich hier voordeed, heb ik grond gekocht en dit pand laten bouwen.”

In Dronrijp kwam er direct meer personeel bij en verliep het zoals Jouke had voorspeld. Diverse ondernemers vonden hun weg naar Dygra Lichtreclame en de omzet verdubbelde. Jouke: “In de overgangsperiode tussen Schalsum en Dronrijp zei ik vaak ‘Die vijfentwintigduizend gulden pak ik!’ Nou, ik had hier het bord staan dat we gingen bouwen en alleen de palen zaten nog maar in de grond of de eerste klant meldde zich al aan!”

De locatie, zijnde een zogenaamde zichtlocatie, is ook perfect. Vanaf de A31 zie je het direct. Het pand zelf is eigenlijk één grote reclamezuil. Zo heeft het bedrijf bijvoorbeeld klanten uit Groningen en Drenthe, omdat de betreffende ondernemers op vakantie gingen naar de Waddeneilanden waardoor ze er langsreden richting Harlingen.

Een ander positief aspect wat volgens Jouke in 1997 meespeelde, was het feit dat de economie behoorlijk in de lift zat na de beëindiging van de Golfoorlog en met de euro op komst. Veel ondernemers zochten mogelijkheden om te investeren, waardoor ze ook oog kregen voor het ‘opleuken’ van hun bedrijfspand.

Lichtreclames met een lengte van meer dan vijftien meter

Op mijn vraag of hij nog nadelige gevolgen heeft ondervonden van de crisis in 2008, gaat Jouke eerst terug naar 2001: “Toen ze daar in Amerika in die flats vlogen, werd al mijn handel gecanceld. Dat was ongekend! Geen enkele offerte ging meer door. Mensen raakten geld kwijt via beleggingen, omdat de beurzen ook in één klap omlaag gingen. En reclame is wel belangrijk, maar geen prioriteit als er minder geld te besteden is. Gelukkig herstelde het wel redelijk snel, maar er zaten offertes tussen die pas twee of drie jaar later doorgingen.”

Voordat de crisis ter sprake komt, wil Jouke eerst nog kwijt dat er in 2007 een grote loods bij het pand is aangebouwd, omdat het bedrijf steeds vaker opdrachten kreeg te verwerken van lichtreclames met een lengte van meer dan vijftien meter. Daar moest ruimte voor gecreëerd worden. Vanuit het bedrijf worden die met een grote autokraan in één stuk bij de klant op de gevel gemonteerd. In de loods wordt alles zoveel mogelijk voorbereid, zodat er op locatie zo weinig mogelijk gedaan hoeft te worden. Jouke: “Hier binnen hebben we altijd mooi weer en op locatie moet je dat maar afwachten.”

En dan komen we bij de crisis van 2008 terecht. In 2009 ondervond Jouke hier de eerste gevolgen van: “In het eerste half jaar had ik vijftig procent minder omzet, terwijl ik net een dure printer gekocht had waarmee we rechtstreeks op plaat kunnen printen. Maar ik had ‘m wel bewust gekocht in de wetenschap dat het financieel zwaarder zou worden, omdat ik verwachtte dat we daar geld mee konden verdienen en die machine heeft ons er uiteindelijk ook doorheen gesleept. Het bleek een goede greep te zijn, want in dat jaar zijn een aantal concullega’s failliet gegaan, terwijl ik dat jaar alsnog wist af te sluiten met maar tien procent minder omzet. Dus dat viel best wel mee.”

Met de printer kan Dygra Lichtreclame rechtstreeks printen op aluminium composiet, pvc geschuimd, kunststof, hout, enzovoort. “Je kunt er in principe van alles doorheen drukken in maximale afmetingen van drie meter bij één meter zestig.”, aldus Jouke. Met deze printer boorde Jouke een hele andere markt aan: de interieurmarkt, waarbij de lichtbakken ook weer aan de orde kwamen in de vorm van plastic bakken met LED verlichting waar geprinte doeken voor gespannen worden. Maar het bedrijf heeft bijvoorbeeld ook een klus gehad waarbij een muur van dertien meter breed en drie meter hoog behangen moest worden met een grote foto, die er in één keer zonder naden tegenaan geplakt werd. En voor een mooie balie of een stand voor een beurs kan men ook in Dronrijp terecht.

“Iedereen die naar buiten toe iets wil uitdragen, kan bij ons terecht”

Wat in 1991 begonnen is met lichtbakken, heeft zich gedurende ruim zevenentwintig jaar ontwikkeld tot een bedrijf met een uitgebreid assortiment in binnen- en buitenreclame. Je kunt het zo gek niet bedenken, of Jouke en zijn mensen leveren het. Toen Dygra Lichtreclame zich in Dronrijp vestigde, kwam er steeds meer vraag naar losse letters op de gevels in plaats van lichtbakken. Het bedrijf heeft daarbij een techniek ontwikkeld waardoor die letters afzonderlijk ook weer verlicht kunnen worden. Naast de klassieke neonverlichting werkt Dygra uiteraard veel met LED verlichting.

In de eerste jaren werden er ook al vrij snel reclamezuilen aan bedrijven geleverd en konden ondernemers bij Jouke terecht voor bestickering van hun wagenpark, ofwel autoreclame. Maar daar bleef het niet bij! Zo worden diverse industrieterreinen door Dygra voorzien van bewegwijzeringsborden, bedrijvencentra en woonlocaties van interne bewegwijzering en staan er bij sportclubs spandoeken met of zonder frame langs het veld. Qua autoreclame kun je, naast bestickering, ook bij het bedrijf terecht voor carwrapping, makelaars laten hun borden in Dronrijp maken en McDonald’s behoort tot de vaste klanten. Om maar eens wat te noemen.

Jouke: “Wij leveren elke denkbare vorm van binnen- en buitenreclame. Of het nu gaat om een klein bordje in roestvrij stalen letters naast de deur of een full colour LED display op een grote reclamemast, het maakt niet uit. Wij leveren het totale pakket. Onze klantenkring is dan ook heel divers: van de bakker en de slager op de hoek tot een groot industrieel bedrijf, van een school tot een overheidsgebouw, bedenk het maar. Iedereen die naar buiten toe iets wil uitdragen, kan bij ons terecht. Maar mijn passie blijft de lichtreclame. Daarom heb ik de bedrijfsnaam ook nooit willen veranderen. Al dekt die allang niet meer de hele lading!”

Het bedrijf bestaat nu, inclusief Jouke zelf, uit acht mensen. Eén dtp-er die al bijna twintig jaar alles ontwerpt, één persoon op kantoor, vijf man in de werkplaats en op locatie en Jouke zelf is alleen nog maar druk met acquisitie en het onderhouden van de contacten met de bestaande relaties. En dat zijn er heel wat, want hij heeft met zijn mensen een indrukwekkende klantenkring opgebouwd.

www.dygra.nl

 

Tekst: Leo Singor