Aanmelden programma

Ga aan de ronde tafel met een gesprekleider en 10 ondernemers aan tafel om over een specifiek onderwerp te praten of schuif aan bij de Speaker Area. Elke tafel heeft een eigen onderwerp. Meld je nu aan via onderstaande tool.